Kedves Látogató!

Isten hozta a Kiskun Emlékhelyen, Szank vezér egykori szállásán!

E történeti emlékpark a középkorban, a 13. század közepén Magyarországra költözött keleti eredetű népnek, a kunoknak állít emléket. A kunok a tatárjárás vérzivataros évei folyamán leltek itt új hazára, majd hosszú évszázadok során, kulturális hagyatékuk egyes elemeit megőrizve, beolvadtak a magyarságba. Egykori jelenlétüket számos, ma már a magyar örökség szerves részét képező hagyomány, fogalom, földrajzi név, szó, használati tárgy tanúsítja. A kunok jelenlétének szemléletes bizonyítékai a földrajzi nevek, különös tekintettel a Kiskunság és Nagykunság tájegységeink beszédes elnevezései. A Duna–Tisza köze jelentős részét lefedő mai Kiskunság azonban nemcsak egy természetföldrajzi egység, hanem egy történeti-kulturális egység is egyben.

A keleti sztyepp egykor volt hatalmas és erős népének, a kunoknak különösen izgalmas és kalandos történelmében való utazás – ennyi év távlatából – a történet, a nyelvészet, a néprajz vagy éppen a régészettudomány eredményei segítségével történhet meg. A Kiskun Emlékhely fő célja, hogy a látogató közel 800 év történetében barangolva, választ kapjon olyan kérdésekre, hogy a 21. században miért van jelen és mit jelent az a fogalom, mint a „kun öntudat”. 

Megközelítés

6131 Szank, Emlékhely dűlő 1.

KISKUN EMLÉKHELY ZANK VEZÉR SZÁLLÁSÁN

2017. június 15. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Szank Községi Önkormányzat között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00011 azonosítószámú, „KISKUN EMLÉKHELY ZANK VEZÉR SZÁLLÁSÁN” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 350 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A fejlesztést Szank önkormányzata konzorciumban, a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. május 31.

Betűméret
szín beállítása